Škola

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Ředitelka: Mgr. Petra Guričová
Na Výsluní 2047
688 01 Uherský Brod
Telefon: 572 632 273, 602 526 785
IČO: 60 371 714
E-mail: reditel@zsctverka.cz
Web: www.zsctverka.cz

Zřizovatelem školy je Zlínský kraj.Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www. zkola.cz.

Součásti školy

Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Zaměření školy

Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména jsou to:

  • žáci s různým stupněm mentálního postižením,
  • žáci s kombinovanými vadami,
  • žáci s autismem.

Různorodým speciálním vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů. Ve třídách spolupracují s učitelem 1 až 2 asistenti pedagoga podle potřeby.

Aktivity školy

Součástí vzdělávací a výchovné práce jsou například návštěvy divadelních a hudebních představení, výlety, exkurze, plavecký výcvik, canisterapie, muzikoterapie, hipoterapie a mnohé další akce. Žáci se účastní sportovních, pěveckých a výtvarných soutěží, přehlídek nebo vystoupení.

Školní družina

Kapacita školní družiny je 50 žáků, v odděleních školní družiny je zajištěna podpora asistenta pedagoga.
Provoz: ranní ŠD 6:30 – 7:40 hodin, odpolední ŠD 11:40 – 15:30 hodin.