Sborovna

Guričová Petra, Mgr. ředitelka školy reditel@zsctverka.cz
Vaňková Hana, Mgr. zástupkyně ředitelky info@zsctverka.cz
Zátková Martina, Ing. účetní
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
uctarna@zsctverka.cz
Jurásková Hana, PaedDr. učitelka, výchovná poradkyně poradce@zsctverka.cz
Habartová Lenka, Mgr. učitelka info@zsctverka.cz
Lexová Hana, Mgr. učitelka lexova@zsctverka.cz
Václavíčková Renata, Mgr. učitelka vaclavickova@zsctverka.cz
Pírková Kateřina, Mgr. učitelka pirkova@zsctverka.cz
Robová Miroslava, Mgr. učitelka info@zsctverka.cz
Guryčová Elena učitelka info@zsctverka.cz
Machulková Alena, Mgr. Bc. učitelka info@zsctverka.cz
Koželuhová Aneta, Mgr. Bc. učitelka, školní metodik prevence metodik@zsctverka.cz
Novosádová Lenka, Mgr. učitelka info@zsctverka.cz
Hrochová Dagmar, Mgr. Bc. učitelka info@zsctverka.cz
Běhávková Jana, Mgr. Bc. učitelka
asistentka pedagoga
info@zsctverka.cz
Buráňová Ludmila, Mgr. učitelka info@zsctverka.cz
Grajová Iveta, DiS. vedoucí vychovatelka ŠD
asistentka pedagoga
druzina@zsctverka.cz
Krejsová Kateřina asistentka pedagoga vychovatelka ŠD, EVVO krejsova@zsctverka.cz
Bartečková Jana asistentka pedagoga
vychovatelka ŠD
info@zsctverka.cz
Dočkalová Lenka, Bc. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Kročová Zdeňka asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Lekešová Monika, DiS. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Stará Renáta asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Jurásková Marcela asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Jedounková Petra asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Popelková Veronika asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Zetková Bohumila, Mgr. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Machálková Michaela asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Zlatníková Kateřina, Bc. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Brejlová Martina uklízečka info@zsctverka.cz
Rožková Štěpánka uklízečka info@zsctverka.cz
Mikláš Vojtěch školník info@zsctverka.cz