GDPR

Obecná Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod IČ 60371714 je základní a střední školou Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků a studentů.

V rámci zajišťování svých činností Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

a.          zápis k základnímu vzdělávání,
b.          zajištění základního vzdělávání,
c.          zájmové vzdělávání ve školní družině.
d.          zápis ke střednímu vzdělávání
e.          zajištění středního vzdělávání

   Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

Informaci o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Základní školou a Praktickou školou Čtverka, Uherský Brod budeme zveřejňovat vždy před zahájením akce na svých webových stránkách nebo na pozvánce. Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenované pověřenkyně pro ochranu osobních údajů.

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů pro školu je Ing. Martina Zátková
telefon: 572 632 273, e-mail: uctarna@zsctverka.cz.