Klub rodičů ZŠ Čtverka, z. s.

Vážení rodiče,

při naší škole nově vznikl Klub rodičů ZŠ Čtverka z.s. 
Spolek zahájil svoji činnost 1. září 2020.

Účelem spolku je

  • všestranná podpora ZŠ a PrŠ Čtverka v její činnosti,
  • podpora při pořizování pomůcek a potřeb pro žáky,
  • organizování školních a mimoškolních aktivit,
  • udržování vzájemné komunikace mezi rodiči žáků a zástupci školy,
  • stmelování rodičů,
  • práva zájmů žáků školy.

Zakladatelkami klubu jsou paní Markéta Slačálková a Zdeňka Jančová.

Členský příspěvek na jednoho žáka činí 200,- Kč, na 2 žáky z jedné domácnosti 300,- Kč.

Věříme, že společně najdeme cestu.

Markéta Slačálková,  předsedkyně spolku Klub rodičů ZŠ Čtverka, z.s., kontaktní email: marky@cmail.cz

 přihláška do Klubu rodičů

 stanovy Klubu rodičů