Aktivity školy

Během celého školního roku probíhá celá řada akcí, jejichž prostřednictvím rozvíjíme vzdělávání, výchovu a také zapojení žáků do společnosti a běžného života. Kromě příležitostných a soustavných aktivit za spoluúčasti žáků má pro rozvoj osobnosti dětí význam také celkové ovzduší školy. Žáci zde stráví skoro polovinu dne, a proto bychom chtěli, aby cítili ze všech stran přátelství, pomoc, lidské teplo a hlavně důvěru. Pro nás je vždy největší odměnou zjištění, že se žáci do školy těší a rodiče jsou s naší prací spokojeni.