Kalendář akcí

 

Plán významných akcí, které škola plánuje ve školním roce 2023 – 2024

Září

 • Plavecký výcvik žáků v 1. pololetí
 • Olympiáda speciálních škol v Uherském Hradišti
 • Divadelní představení v DK Uh. Brod v průběhu celého roku podle aktuální nabídky

Říjen

 • Výuka na dopravním hřišti
 • Zahájení canisterapie a muzikoterapie
 • Preventivní programy NZDM Šrumec a SVP HELP v průběhu celého školního roku
 • projekt IROP ve spolupráci s SOUZ v Uh. Brodě

Listopad

 • Technický jarmark
 • Projektové dny "Mluvte s dětmi o sexu"
 • Kateřinský jarmark

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční inspirace: Muzeum J.A.K. UB + DK UB, vánoční trhy, dílničky, koledování
 • Vánoční besídka

Leden

 • Výstava výtvarných prací žáků „Jsem, jaký jsem”
 • Spolupráce s ÚP v Uh. Hradišti a Uh. Brodě

Únor

 • Maškarní karneval – Fašank

Březen

 • Návštěva knihovny
 • Velikonoční inspirace: Muzeum J.A.K. UB, dílničky

Duben

 • Zápis žáků do 1. ročníku
 • Den Země

Květen

 • Sportovní den
 • Výchovný koncert - Luhačovice
 • Beseda s lékařem

Červen

 • Dětský den
 • Školní výlety
 • Fotografování tříd