O nás

 ZŠ ČTVERKA - Prezentace nová.pptx

ZŠ čtverka

Historie Základní školy a Praktické školy Čtverka, Uherský Brod sahá až do roku 1961, kdy byla ve městě zřízena jako zvláštní škola. V současné době je Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod příspěvkovou organizací zřizovanou Zlínským krajem.

Škola sídlí v budově města Uherský Brod, Na Výsluní 2047, kde je v pronájmu. Umístění školy tvoří ucelený areál, kde nechybí možnost rychlého přesunu ze školy za sportem nebo do okolní přírody a lesa. V blízkosti je také spousta objektů, které škola využívá při svých vzdělávacích činnostech, jako například hvězdárna, Muzeum J.A.K., dům dětí a mládeže, stadion Lapač aj.

Hlavní činností zařízení je poskytování výchovy a vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, souběžným postižením více vadami, autismem. Od 1. 9. 2022 se stala naší součástí i střední škola - obor vzdělání Praktická škola jednoletá. Pro vzdělávání se snažíme vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a podnětné pracovní prostředí, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případného neúspěchu a v rámci svých možností dosáhli základního i středního vzdělání.

Prostory a vybavení školy

Výuka je realizována v běžných třídách, specializovaných učebnách a ostatních pracovištích.

  • 10 kmenových učeben                  
  • školní družina
  • počítačová učebna
  • logopedický kabinet
  • cvičná kuchyně
  • dřevodílny
  • školní tělocvičny
  • snoezelen

Pro imobilní žáky byla zhotovena schodišťová plošina, která umožňuje bezbariérový přístup mezi jednotlivými patry budovy. Při přesunu do školní jídelny mohou tito žáci použít výtah.

V rámci výuky tělesné výchovy využíváme ke sportovním aktivitám atletický stadion Lapač, Centrum pohybových aktivit Delfín a vycházky do blízkého okolí.

Máme také keramickou pec, kde vypalujeme výrobky z hlíny, které vytvořili žáci v hodinách pracovní výchovy nebo ve školní družině.


 

Zveme Vás kdykoliv na nezávaznou prohlídku školy. Zavolejte, prosím, předem na telefon 602 526 785, abychom se Vám mohli při návštěvě plně věnovat.