Školská rada

V souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) proběhly dne 2. června 2021 v Základní škole Čtverka, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, volby do Školské rady s tímto výsledkem:

Členové Školské rady pro volební období 2021 - 2024

  1. Mgr. Pavlína Frdlíková (jmenovaná Radou Zlínského kraje)
  2. PaedDr. Hana Jurásková (zvolena za zástupce pedagogických pracovníků školy)
  3. paní Hana Majzlíková (zvolena za zákonné zástupce žáků)

Předsedkyně školské rady 

  • paní Hana Majzlíková

Zápisy ze zasedání Školské rady jsou uloženy ve škole u PaedDr. Hany Juráskové.

 Volební řád školské rady [132 kB]

 Výsledky voleb do ŠR 2021 [121 kB]

 Jednací řád ŠR 2021 [123 kB]