Organizace školního roku 2022/2023

I. POLOLETÍ
1. září 2022 – 31. ledna 2023
II. POLOLETÍ
1. února 2023 – 30. června 2023
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 3. února 2023
JARNÍ PRÁZDNINY
13. února 2023 – 19. února 2023
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 6. dubna 2023
HLAVNÍ PRÁZDNINY
   od 1. července 2023 do 31. srpna 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022.

Třídní schůzky

24. listopadu 2022 třídní schůzky pedagogická rada za 1. čtvrtletí
25. ledna 2023 třídní schůzky pedagogická rada za 1. pololetí
20. dubna 2023 třídní schůzky pedagogická rada za 3. čtvrtletí
22. června 2023 třídní schůzky pedagogická rada za 2. pololetí

Individuální konzultace vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Přehled tříd pro školní rok 2022/2023

Třída Třídní učitel
I. ZŠ speciální Guryčová Elena 
II. ZŠ speciální Mgr. Pírková Kateřina
III. ZŠ speciální Mgr. Machulková Alena, Bc.
IV. ZŠ speciální Mgr. Habartová Lenka
V. ZŠ (ročník 1., 3. a 4.)  Mgr. Lexová Hana
VI. ZŠ (ročník 2. a 5.) Mgr. Robová Miroslava
VII. ZŠ (ročník 6.) PaedDr. Jurásková Hana
VIII. ZŠ (ročník 7.) Mgr. Václavíčková Renata
IX. ZŠ (ročník 8. a 9.) Mgr. Novosádová Lenka 
X. SŠ (ročník 1.) Bc. Hrochová Dagmar

Výchovný poradce: PaedDr. Hana Jurásková
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Habartová
Pracovník pro oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO): Kateřina Krejsová

Organizace výuky

Ve škole se ve školním roce 2022/2023 bude vzdělávat 60 žáků v devíti třídách základní školy a jedné třídě praktické školy jednoleté.
Třídy jsou otevřeny od 7. 40 hodin.

  vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00 8:45 8:45 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 10:55
4. hodina 10:55 11:40 11:40 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30 12:30 14:00
7. hodina 14:00 14:45    

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Rozvrhy hodin na 2. pololetí školního roku 2022/2023 pro 1. až 9. r. ZŠ

Rozvrh hodin 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv Pv Vv Č Tv
4. Vv Pv Č Prv Tv
5. Hv        

 

  Rozvrh hodin 2. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv Prv Č Hv Vv
4. Pv Pv Vv Č Tv
5. Pv       Tv

 

  Rozvrh hodin 3. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv Pv Vv Č Pv
4. Vv Pv Č Prv Tv
5. Hv Aj Aj Aj Tv

 

  Rozvrh hodin 4. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Pv Vv Č Pc
4. Pv Pv VL Tv
5. Hv Aj Aj Aj Tv

 

  Rozvrh hodin 5. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. VL VL Hv Pc
4. Pv Pv Vv Č Tv
5. Pv Aj Aj Aj Tv

 

  Rozvrh hodin 6. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M D P Č
2. M Č Č M M
3. D Tv M Č Z
4. VkZ Tv Aj Aj Aj
5. Pv Vv Z Pc Pv
6. Pv Vv P Hv Ov

 

  Rozvrh hodin 7. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M Č Č Č M
2. D M M Z Č
3. Č Tv D M Aj
4. F Tv P Pv Z
5. Aj Vv Ov Pv P
6. Pv Vv Aj Hv Pc

 

  Rozvrh hodin 8. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č P Č
2. M M M Aj M
3. P Tv F Č VkZ
4. Aj Tv Z M Z
5. Pv Ov D Pv Aj
6. Pv Hv Pc Pv Vv
7. Ch        

 

  Rozvrh hodin 9. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č P M
2. M M M Aj Č
3. P Tv F Č M
4. Aj Tv D M Z
5. Pv Ov Z Pv D
6. Pv Hv Pc Pv Aj
7.  
Ch Vv
  Rozvrh hodin - Praktická škola jednoletá 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. RodV PvD VkZ PvD RodV
2. RodV PvD EV PvD RodV
3. EV TV EV InF TV
4. Č M Č M
5. Č SkN
6. SkN Č Č