Organizace školního roku 2023/2024

I. POLOLETÍ
4. září 2023 – 31. ledna 2024
II. POLOLETÍ
1. února 2024 – 28. června 2024
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2023
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
vyučování začne ve středu 3. ledna 2024
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 2. února 2024
JARNÍ PRÁZDNINY
19. února 2024 – 25. února 2024
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 28. března 2024
HLAVNÍ PRÁZDNINY
   od 1. července 2024 do 31. srpna 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Třídní schůzky

23. listopadu 2023 třídní schůzky pedagogická rada za 1. čtvrtletí
25. ledna 2024 třídní schůzky pedagogická rada za 1. pololetí
25. dubna 2024 třídní schůzky pedagogická rada za 3. čtvrtletí
20. června 2024 třídní schůzky pedagogická rada za 2. pololetí

Individuální konzultace vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Přehled tříd pro školní rok 2023/2024

Třída Třídní učitel
I. ZŠ speciální Guryčová Elena 
II. ZŠ speciální Mgr. Pírková Kateřina
III. ZŠ speciální Mgr. Bc. Machulková Alena
IV. ZŠ speciální Mgr. Habartová Lenka
V. ZŠ (ročník 1. a 2.)  Mgr. Lexová Hana
VI. ZŠ (ročník 3. a 4.) Mgr. Robová Miroslava
VII. ZŠ (ročník 5. a 7.) PaedDr. Jurásková Hana
VIII. ZŠ (ročník 6 a 8.) Mgr. Václavíčková Renata
IX. ZŠ (ročník 9.) Mgr. Novosádová Lenka 
X. SŠ (ročník 1.) Mgr. Bc. Hrochová Dagmar

Výchovný poradce: PaedDr. Hana Jurásková
Školní metodik prevence: Mgr. Aneta Koželuhová
Pracovník pro oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO): Kateřina Krejsová

Organizace výuky

Ve škole se ve školním roce 2023/2024 bude vzdělávat 64 žáků v devíti třídách základní školy a jedné třídě praktické školy jednoleté.
Třídy jsou otevřeny od 7. 40 hodin.

  vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00 8:45 8:45 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 10:55
4. hodina 10:55 11:40 11:40 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30 12:30 14:00
7. hodina 14:00 14:45    

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Rozvrhy hodin na 1. pololetí školního roku 2023/2024 pro 1. až 9. r. ZŠ

Rozvrh hodin 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č Č Č
2. M M M M M
3. Prv TV HV VV PV
4. VV TV Prv Č Č
5.   PV      

 

  Rozvrh hodin 2. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č Č Č
2. M M M M M
3. Prv TV HV VV PV
4. VV TV Prv Č Č
5.   PV   PV  

 

  Rozvrh hodin 3. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv TV HV VV VV
4. Č TV Prv PV PV
5. AJ Č AJ AJ PV

 

  Rozvrh hodin 4. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. TV HV VV PC
4. VL TV PV PV
5. AJ Č AJ AJ PV

 

  Rozvrh hodin 5. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M M M Č M
2. Č Č VL M Č
3. HV TV Č VV PC
4. AJ TV AJ AJ PV
5. VL PV Č PV

 

  Rozvrh hodin 6. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č M M Č
2. M M Č Č M
3. HV TV P VV PC
4. D TV Z Z P
5. PV VV PV OV AJ
6. VKZ AJ PV AJ D

 

  Rozvrh hodin 7. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M Č Č Č M
2. D M M Z Č
3. Č Tv D M Aj
4. F Tv P Pv Z
5. Aj Vv Ov Pv P
6. Pv Vv Aj Hv Pc

 

  Rozvrh hodin 8. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č M M Č
2. M M Č Č M
3. D TV P F HV
4. PC TV Z Z P
5. PV VV PV OV AJ
6. PV AJ PV AJ D
7. VKZ        

 

  Rozvrh hodin 9. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M D M D M
3. AJ TV Z M HV
4. OV TV VV PV AJ
5. PC AJ PV PV P
6. P Č PV F Z
7. Ch
   
  Rozvrh hodin - Praktická škola jednoletá 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M RodV M SkN VkZ
2. SkN RodV TV PvD RodV
3. EV TV EV PvD RodV
4. EV Č Č Č
5. PvD InF
6. PvD Č Č