Novinky

Zápis žáků do prvního ročníku na školní rok 2023/2024

Zápis žáků do prvního ročníku na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,
Základní škola a Praktická škola Čtverka, Uherský Brod vyhlašuje zápis žáků do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální na školní rok 2023/2024. Zápis žáků do 1. ročníku proběhne dne 27. dubna 2023 od 14:00 do 15:30 hodin. Případné dotazy k zápisu nebo nevyhovujícímu termínu zasílejte na e-mailovou adresu reditel@zsctverka.cz nebo volejte na tel. číslo 602 526 785, 572 632 273

Formulář Žádost o přijetí a Žádost o odklad najdete zde
 žádost o přijetí žáka k povinné školní docházce
 žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost lze podat i na vlastním formuláři. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Součástí žádosti musí být i Doporučení školského poradenského zařízení. 

Mgr. Petra Guričová, ředitelka školy

<< Zpět na předchozí stránku