Novinky

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

A DO TŘÍDY PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Pořadové číslo

Registrační číslo

Výsledek řízení

1.

124

Zapsán do 1. ročníku ZŠ

2.

224

Zapsán do 1. ročníku ZŠ

3.

324

Zapsán do 1. ročníku ZŠ

4.

424

Zapsán do 1. ročníku ZŠ

5.

241

Zapsán do třídy přípravného stupně ZŠ speciální

6.

242

Zapsán do třídy přípravného stupně ZŠ speciální

7.

243

Zapsán do třídy přípravného stupně ZŠ speciální

8.

244

Zapsán do třídy přípravného stupně ZŠ speciální

V Uherském Brodě dne 6. května 2024

Mgr. Petra Guričová, ředitelka školy

<< Zpět na předchozí stránku