Novinky

2. duben - Světový den porozumění AUTISMU

2. duben - Světový den porozumění AUTISMU

2. duben je jako Světový den autismu uznáván od 18. prosince 2007. Tohoto dne přijala Valná hromada Organizace spojených národů prohlášení předložené státem Katar.

Cílem je přivést k problematice autismu, celoživotní poruše postihující desítky miliónů lidí, celosvětovou pozornost. Tedy zvýšit informovanost o autismu ve společnosti, podporovat včasnou diagnostiku a včasnou intervenci.

Aktivity konané u příležitosti Světového dne autismu poukazují na to, že lidé s autismem JSOU JINÍ, ALE NE HORŠÍ…. Součástí osvětových akcí je i upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem.

U příležitosti Světového dne povědomí o autismu (World Autism Awareness Day), který se již tradičně koná 2. dubna, se Ministerstvo zdravotnictví zapojuje do osvětové kampaně „Light it up blue“, u nás „Česko svítí modře“.

V podvečer tohoto dne se v oknech rozsvěcují modrá světla nebo se lidé oblékají do MODRÉHO OBLEČENÍ – modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

ZAPOJILI JSME SE I MY V NAŠÍ ŠKOLE. V průběhu týdne děti vyráběly modré papírové řetězy, které jsme nakonec spojili v jeden dlouhatánský - 95 m. A v pátek 31. 3. 2023 jsme přišli oblečeni v MODRÉM :-)

...................................................................................................................................

AUTISMUS JE…

  • Vrozená porucha některých mozkových funkcí - dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.
  • Komplikovaná vada, která narušuje vývoj komunikace, sociální interakce a představivosti – dítě je neschopné vytvářet normální mezilidské vztahy.
  • Obtížná adaptace na prostředí, ve kterém dítě žije – život je chaos, tak si dítě vytváří pravidla, jejichž logice rozumí jen ono samo.
  • Provázen problémy chování (výbuchy vzteku, agrese, sebezraňování) – obrana a únik ze zmatku okolního světa, z nesnesitelné tísně, kterou může způsobit jakákoliv změna.
  • Charakterizován stereotypními způsoby chování, omezenými zájmy a aktivitami.
  • Zasahuje všechny skupiny obyvatelstva bez ohledu na místo narození, pohlaví nebo rasu.
  • Celoživotní postižení, které ovlivňuje život dítěte a jeho rodin

Iveta Grajová

<< Zpět na předchozí stránku