Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) proběhly dne 23. listopadu 2017 v Základní škole Čtverka, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, volby do školské rady s tímto výsledkem:

Členové školské rady pro volební období 2018 - 2020

  1. Mgr. Ctibor Boráň (jmenovaný Radou Zlínského kraje)
  2. PaedDr. Hana Jurásková (zvolena za zástupce pedagogických pracovníků školy)
  3. paní Markéta Slačálková (zvolena za zákonné zástupce žáků)

Předsedkyně školské rady

  • paní Markéta Slačálková

Volební období školské rady v tomto složení končí dne 31. prosince 2020.
Zápisy ze zasedání školské rady jsou uloženy ve škole u PaedDr. Hany Juráskové.

 Volební řád školské rady [132 kB]

 Výsledky voleb do ŠR 2017 [158 kB]

 Jednací řád ŠR 2017 [156 kB]