Sborovna

Guričová Petra, Mgr. ředitelka školy reditel@zsctverka.cz
Vaňková Hana, Mgr. zástupkyně ředitelky info@zsctverka.cz
Zátková Martina, Ing. účetní
pověřenkyně pro ochranu osobních údajů
uctarna@zsctverka.cz
Jurásková Hana, PaedDr. učitelka, výchovná poradkyně poradce@zsctverka.cz
Habartová Lenka, Mgr. učitelka, školní metodik prevence metodik@zsctverka.cz
Lexová Hana, Mgr. učitelka lexova@zsctverka.cz
Václavíčková Renata, Mgr. učitelka vaclavickova@zsctverka.cz
Pírková Kateřina, Mgr. učitelka pirkova@zsctverka.cz
Alfery Hana, Mgr. učitelka info@zsctverka.cz
Guryčová Elena učitelka info@zsctverka.cz
Machulková Alena, Mgr. Bc. učitelka info@zsctverka.cz
Koželuhová Aneta, Bc. učitelka info@zsctverka.cz
Grajová Iveta, DiS. vedoucí vychovatelka v ŠD
asistentka pedagoga
druzina@zsctverka.cz
Dočkalová Lenka, Bc. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Krejsová Kateřina asistentka pedagoga vychovatelka ŠD, EVVO krejsova@zsctverka.cz
Bartečková Jana asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Dědečková Ingrid asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Hrochová Dagmar, Bc. vychovatelka v ŠD
učitelka
info@zsctverka.cz
Kročová Zdeňka asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Lekešová Monika asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Mahdalová Marta asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Stará Renáta asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Popelková Veronika asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Zlatníková Kateřina, Bc. asistentka pedagoga info@zsctverka.cz
Kolaříková Hana uklízečka info@zsctverka.cz