Organizace školního roku 2021/2022

I. POLOLETÍ
1. září 2021 – 31. ledna 2022
II. POLOLETÍ
1. února 2022 – 30. června 2022
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
středa 27. října a pátek 29. října 2021
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 4. února 2022
JARNÍ PRÁZDNINY
7. února 2022 – 13. února 2022
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 14. dubna 2022
HLAVNÍ PRÁZDNINY
   od 1. července 2022 do 31. srpna 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022.

Třídní schůzky

25. listopadu 2021 třídní schůzky pedagogická rada za 1. čtvrtletí
25. ledna 2022 třídní schůzky pedagogická rada za 1. pololetí
21. dubna 2022 třídní schůzky pedagogická rada za 3. čtvrtletí
23. června 2022 třídní schůzky pedagogická rada za 2. pololetí

Individuální konzultace vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Přehled tříd pro školní rok 2021/2022

Třída Třídní učitel
I. ZŠ speciální Guryčová Elena 
II. ZŠ speciální Mgr. Pírková Kateřina
III. ZŠ speciální Mgr. Machulková Alena, Bc.
IV. ZŠ speciální Mgr. Habartová Lenka
V. ZŠ (ročník 1. a 2.)    Mgr. Alfery Hana
VI. ZŠ (ročník 3., 4. a 5.) Mgr. Lexová Hana
VII. ZŠ (ročník 6.) Mgr. Václavíčková Renata
VIII. ZŠ (ročník 7. a 8.) Mgr. Novosádová Lenka 
IX. ZŠ (ročník 9.) PaedDr. Jurásková Hana  

Výchovný poradce: PaedDr. Hana Jurásková
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Habartová
Pracovník pro oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO): Kateřina Krejsová

Organizace výuky

Ve škole se ve školním roce 2021/2022 bude vzdělávat 60 žáků v devíti třídách. Třídy jsou otevřeny od 7. 40 hodin.

  vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00 8:45 8:45 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 10:55
4. hodina 10:55 11:40 11:40 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30 12:30 14:00
7. hodina 14:00 14:45    

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Rozvrhy hodin na 1. pololetí školního roku 2021/2022 pro 1. až 9. r. ZŠ

Rozvrh hodin 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. TV M Č Č Č
2. TV Č M M M
3. Č Prv Č Prv Č
4. M VV PV VV PV
5.     HV    

 

  Rozvrh hodin 2. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. TV M Č Č Č
2. TV Č M M M
3. Č Prv Č Prv Č
4. M VV PV VV PV
5.     HV   PV

 

  Rozvrh hodin 3. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č Č Č
2. M M M M M
3. Prv TV VV AJ Prv
4. PV TV Č VV Č
5. PV HV Aj PV Aj

 

  Rozvrh hodin 4. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č PC Č Č
2. M M M M M
3. TV VL Aj
4. PV TV Č VV Č
5. PV HV Aj PV AJ

 

  Rozvrh hodin 5. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č PC Č Č
2. M M M M M
3. VL TV AJ VL
4. PV TV Č VV Č
5. PV HV Aj PV Aj

 

  Rozvrh hodin 6. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M D M M M
3. Aj TV Aj D Z
4. P TV PC Z HV
5. PV Č VV PV P
6. OV VkZ VV PV Aj

 

  Rozvrh hodin 7. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Aj D D M
3. P TV PC M P
4. Aj TV M F Aj
5. PV Č PV Z Z
6. VV HV PV OV VV

 

  Rozvrh hodin 8. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Aj F D M
3. P TV PC M P
4. Aj TV M VKZ Aj
5. PV Č PV Z Z
6. PV HV PV OV VV
7. Ch        

 

  Rozvrh hodin 9. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M Č F D M
2. Č P Č Č Č
3. D TV M M Aj
4. VV TV Aj P Z
5. Z M PV Aj PV
6. HV OV PV PC PV
7.  
Ch