Organizace školního roku 2020/2021

I. POLOLETÍ
1. září 2019 – 31. ledna 2020
II. POLOLETÍ
1. února 2020 – 30. června 2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
úterý 29. října a středa 30. října 2019
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 31. ledna 2020
JARNÍ PRÁZDNINY
2. března 2020 – 8. března 2020
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
19. dubna a 20. dubna 2020
HLAVNÍ PRÁZDNINY
   od 1. července 2020 do 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Třídní schůzky

13. listopadu 2019 třídní schůzky pedagogická rada za 1. čtvrtletí
22. ledna 2020 třídní schůzky pedagogická rada za 1. pololetí
16. dubna 2020 třídní schůzky pedagogická rada za 3. čtvrtletí
22. června 2020 třídní schůzky pedagogická rada za 2. pololetí

Individuální konzultace vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Přehled tříd pro školní rok 2020/2021

Třída Třídní učitel
I. ZŠ speciální Guryčová Elena 
II. ZŠ speciální Mgr. Pírková Kateřina
III. ZŠ speciální Mgr. Machulková Alena, Bc.
IV. ZŠ speciální Mgr. Habartová Lenka
V. ZŠ (ročník 1. a 2.)    Mgr. Alfery Hana
VI. ZŠ (ročník 3. a 5.) Mgr. Lexová Hana
VII. ZŠ (ročník 4. a 6.) Mgr. Tarabusová Lenka
VIII. ZŠ (ročník 7. a 8.) PaedDr. Jurásková Hana 
IX. ZŠ (ročník 9.) Mgr. Václavíčková Renata 

Výchovný poradce: PaedDr. Hana Jurásková
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Habartová
Pracovník pro oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO): Kateřina Krejsová

Organizace výuky

Ve škole se ve školním roce 2020/2021 bude vzdělávat 58 žáků v devíti třídách. Třídy jsou otevřeny od 7.40 hodin.

  vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00 8:45 8:45 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 10:55
4. hodina 10:55 11:40 11:40 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30 12:30 14:00
7. hodina 14:00 14:45    

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Rozvrhy hodin na 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro 1. až 9. r. ZŠ

Rozvrh hodin 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv TV Č Prv Č
4. VV TV PV VV PV
5.     HV    

 

  Rozvrh hodin 2. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv TV Č Prv Č
4. VV TV PV VV PV
5.   PV HV    

 

  Rozvrh hodin 3. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č Č Č
2. M M M M M
3. Prv TV Č AJ Prv
4. PV TV AJ Č AJ
5. PV PV VV VV HV

 

  Rozvrh hodin 4. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. VL Č Č Č Č
2. M M AJ M
3. Č TV M M AJ
4. AJ TV VV PV
5. PC HV Č PV PV

 

  Rozvrh hodin 5. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č PC Č Č
2. M M M M M
3. TV Č AJ VL
4. PV TV AJ Č AJ
5. PV PV VL VV HV

 

  Rozvrh hodin 6. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. D Č Č Č Č
2. M M D AJ M
3. Č TV M M AJ
4. AJ TV VV VKZ PV
5. PC HV VV PV PV
6. P P Z OV Z

 

  Rozvrh hodin 7. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M M Z Č Č
2. Č PC Č M AJ
3. AJ TV AJ P M
4. D TV M D Z
5. P Č PV VV VV
6. HV F PV PV OV

 

  Rozvrh hodin 8. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M M Z Č Č
2. Č F Č M AJ
3. AJ TV AJ P M
4. D TV M VKZ Z
5. P Č PV PV VV
6. HV PC PV PV OV
7. Ch        

 

  Rozvrh hodin 9. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. AJ Z M M M
2. D M P D Č
3. Č P Č Č TV
4. M VV F AJ TV
5. PV Č AJ Z PV
6. PV OV HV PC PV
7.   Ch