Organizace školního roku 2020/2021

I. POLOLETÍ
1. září 2020 – 28. ledna 2021
II. POLOLETÍ
1. února 2021 – 30. června 2021
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
pátek 29. ledna 2021
JARNÍ PRÁZDNINY
8. března 2021 – 14. března 2021
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
čtvrtek 1. dubna 2021
HLAVNÍ PRÁZDNINY
   od 1. července 2021 do 31. srpna 2021

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Třídní schůzky

19. listopadu 2020 třídní schůzky pedagogická rada za 1. čtvrtletí
21. ledna 2021 třídní schůzky pedagogická rada za 1. pololetí
22. dubna 2021 třídní schůzky pedagogická rada za 3. čtvrtletí
24. června 2021 třídní schůzky pedagogická rada za 2. pololetí

Individuální konzultace vyučujících s rodiči může proběhnout po předchozí domluvě kdykoliv v době mimo vyučování.

Přehled tříd pro školní rok 2020/2021

Třída Třídní učitel
I. ZŠ speciální Guryčová Elena 
II. ZŠ speciální Mgr. Pírková Kateřina
III. ZŠ speciální Mgr. Machulková Alena, Bc.
IV. ZŠ speciální Mgr. Habartová Lenka
V. ZŠ (ročník 1. a 2.)    Mgr. Alfery Hana
VI. ZŠ (ročník 3. a 5.) Mgr. Lexová Hana
VII. ZŠ (ročník 4. a 6.) Mgr. Novosádová Lenka
VIII. ZŠ (ročník 7. a 8.) PaedDr. Jurásková Hana 
IX. ZŠ (ročník 9.) Mgr. Václavíčková Renata 

Výchovný poradce: PaedDr. Hana Jurásková
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Habartová
Pracovník pro oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO): Kateřina Krejsová

Organizace výuky

Ve škole se ve školním roce 2020/2021 bude vzdělávat 59 žáků v devíti třídách. Třídy jsou otevřeny od 7. 40 hodin.

  vyučovací hodiny přestávky
1. hodina 8:00 8:45 8:45 8:55
2. hodina 8:55 9:40 9:40 10:00
3. hodina 10:00 10:45 10:45 10:55
4. hodina 10:55 11:40 11:40 11:50
5. hodina 11:50 12:35 12:35 12:45
6. hodina 12:45 13:30 12:30 14:00
7. hodina 14:00 14:45    

Veškeré případné změny ve vyučování (zkrácené vyučování apod.) budou vždy školou oznámeny minimálně dva dny předem v žákovských knížkách a musí být podepsány zákonným zástupcem žáka.

Rozvrhy hodin na 1. pololetí školního roku 2020/2021 pro 1. až 9. r. ZŠ

Rozvrh hodin 1. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv TV Č Prv Č
4. VV TV PV VV PV
5.     HV    

 

  Rozvrh hodin 2. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č M Č Č Č
2. M Č M M M
3. Prv TV Č Prv Č
4. VV TV PV VV PV
5.   PV HV    

 

  Rozvrh hodin 3. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č Č Č Č
2. M M M M M
3. Prv TV Č AJ Prv
4. PV TV AJ Č AJ
5. PV PV VV VV HV

 

  Rozvrh hodin 4. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. VL Č Č Č Č
2. M M AJ M
3. Č TV M M AJ
4. AJ TV VV PV
5. PC HV Č PV PV

 

  Rozvrh hodin 5. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. Č Č PC Č Č
2. M M M M M
3. TV Č AJ VL
4. PV TV AJ Č AJ
5. PV PV VL VV HV

 

  Rozvrh hodin 6. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. D Č Č Č Č
2. M M D AJ M
3. Č TV M M AJ
4. AJ TV VV VKZ PV
5. PC HV VV PV PV
6. P P Z OV Z

 

  Rozvrh hodin 7. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M M Z Č Č
2. Č PC Č M AJ
3. AJ TV AJ P M
4. D TV M D Z
5. P Č PV VV VV
6. HV F PV PV OV

 

  Rozvrh hodin 8. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. M M Z Č Č
2. Č F Č M AJ
3. AJ TV AJ P M
4. D TV M VKZ Z
5. P Č PV PV VV
6. HV PC PV PV OV
7. Ch        

 

  Rozvrh hodin 9. ročník
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1. AJ Z M M M
2. D M P D Č
3. Č P Č Č TV
4. M VV F AJ TV
5. PV Č AJ Z PV
6. PV OV HV PC PV
7.   Ch