Novinky

Školní projektový den -  Malování na hedvábí

Školní projektový den - Malování na hedvábí

Motto: Každý z nás je umělec

Datum pořádání: 15. 12. 2020

Akce probíhala ve školní dílně. Školního projektového dne se účastnilo 10 zástupců z 5.– 9. ročníku ZŠ. Žáci si dopoledne užili v pohodové atmosféře. Všichni se s nadšením vrhli do tvoření a byla radost pozorovat jejich kreativitu a zapálení pro daný úkol. Všichni se snažili pečlivě dodržovat postup práce pod odborným vedením paní Obadalové. Před vlastní prací se děti dozvěděly pár informací o hedvábí a byly seznámeny se dvěma technikami, které budou při vlastním tvoření používat:
1. technika – batikování s využitím soli,
2. technika – kontury, malování bez opory ruky.
I když měli někteří tendenci okukovat sousedy při práci, byl každý svým způsobem originální. Různé kombinace barev vystihovaly momentální náladu svých tvůrců a hotové výrobky byly jedinečné! Všem dětem se práce líbila a z výsledků svého snažení měly obrovskou radost, která byla o to větší, že jejich výrobek bude krásným vánočním dárkem pro jejich nejmilejší.

Na závěr si od paní Obadalové všichni vysloužili velkou pochvalu za krásnou tvůrčí spolupráci.

Pro pedagoga bylo velmi podnětné sledovat, jak si děti činnost užívají a jak vzájemně spolupracují.

Na fotografie se můžete podívat v naší fotogalerii nebo přímo na   Flickru.

Činnost projektového dne v ZŠ proběhla v rámci projektu „Šablony II OPVVV“, kterým je dotovaná.

                                                                                                          Mgr. Lenka Habartová

<< Zpět na předchozí stránku