Novinky

Přijatí žáci

Přijatí žáci

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , v platném znění, ZŠ Čtverka, Uherský Brod zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, pod  přiděleným registračním číslem a s výsledkem řízení.

registrační číslo 120 přijat do 1. ročníku
registrační číslo 220 přijat do 1. ročníku
registrační číslo 320 přijat do 1. ročníku

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod registračním číslem:                 
5. 5. 2020

Mgr. Petra Guričová, ředitelka školy

<< Zpět na předchozí stránku