Novinky

Poděkování sponzorům

Poděkování sponzorům

Uplynulý kalendářní rok jsme se dostali do situace, kterou si nikdo z nás nepředstavoval ani v nejhorším snu. Pandemie koronaviru zjara ovládla celý svět. K naší nevelké radosti Covid řádí dál a přetrvává i v začátcích nového roku. Lidé různých profesí bojují o přežití. Sociální kontakty, kultura, studium a vzdělávání i další aktivity jsou omezeny.

Z důvodu zrušení prezenční výuky na všech školách museli i naši žáci po určitou dobu absolvovat distanční výuku. Se žáky, kteří vyžadují speciální péči a podporu, bylo vše mnohem složitější.

Vzdělávání těchto dětí zabezpečují speciální pedagogové spolu s dalšími pedagogickými pracovníky – asistentkami a vychovatelkami. Vzhledem ke specifičnosti vzdělávání ve třídách pro děti se zdravotním postižením je třeba celá řada pomůcek, určených nejen k výuce, ale i ke speciální terapii, pomůcky k polohování, motorickému, haptickému i somatickému rozvoji. Byla by to dlouhá řada výčtu všeho, co naši žáci potřebují.

Máme štěstí na šikovné rodiče i přátele školy, kteří bez nároku na honorář pomohou díky svým možnostem a dovednostem při výrobě různých pomůcek. Každý, kdo se někdy setkal s člověkem s postižením, ať už jakýmkoliv, ví, jak finančně nákladné jsou i ty nejzákladnější potřeby. Proto si ceníme pomoci všech dobrých lidí.

Na stránkách naší školy je výčet všech firem a mecenášů, kteří se přičinili o zkvalitnění výuky a péče o naše žáky. Díky jejich sponzorským darům můžeme umožnit dětem nadstandardní aktivity v podobě například hipoterapie, muzikoterapie.

Zakoupili jsme také řadu speciálních pomůcek - polohovací vaky, interaktivní vodopád z optických vláken, masážní pomůcky, rehabilitační míče, hmatový koberec, pomůcky do multisenzorické místnosti (snoezelenu) a spoustu dalších.

Nevím, jak jinak projevit úctu a poděkování lidem, kteří myslí i na druhé a potřebné.
Za všechny tyto finanční i věcné příspěvky všem sponzorům opravdu velmi děkujeme.

Mgr. Bc. Machulková Alena, učitelka

<< Zpět na předchozí stránku