Novinky

Informace ke znovuotevření školy

Informace ke znovuotevření školy

Vážení rodiče,
s účinností od 1. června 2020 MŠMT povolilo dobrovolnou školní docházku do škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným, mentálním a souběžným postižením více vadami a autismem.
Od 1. června  se jedná o žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku), dále o žáky 1. stupně ZŠ. 

Od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základních škol.

Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Bez tohoto dokladu nebude žákovi umožněn vstup do školy.
čestné prohlášení zde:  čestné prohlášení 

Naše škola bude znovu otevřena od 1. 6. 2020 pro žáky základní školy speciální (a to všech ročníků od 1. do 10. ročníku) a dále pro žáky 1. stupně ZŠ.

Informace k organizaci výuky
Od 7:40 hodin bude otevřen boční vchod do budovy, kde bude pedagogický pracovník vpouštět žáky do školy.
Dopolední vzdělávací blok bude probíhat od 8:00 hodin do 10:45 hodin. Potom bude následovat oběd ve školní jidelně v čase od 10:45 do 11:20 hodin.
Školní družina bude otevřena po obědě podle jednotlivých oddělení a personálních možností školy - 1. oddělení do 13:30, 2. a 3. oddělení do 15:30 hodin.

Podrobnější informace týkající se dalších hygienických opatření (nošení roušek, používání dezinfekce atd.) a další potřebné informace k organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech obdržíte individuálně od svých třídních učitelek.

Žáci, kteří nebudou osobně přítomni ve výuce, budou i nadále pokračovat v distanční formě vzdělávání. 

S přáním pěkných dnů Mgr. Petra Guričová

<< Zpět na předchozí stránku