Novinky

Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, 
výuka žáků bude probáhat od 1. března 2021 opět distančně (výuka přes Teams). 
Konkrétní formu distanční výuky žáka si zákonný zástupce dohodne s třídní učitelkou.

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
on-line výuku
pedagogický pracovník pracuje v určené době podle stanoveného rozvrhu se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy Teams
off-line výuku 
předáváním písemných materiálů u bočního vchodu do ZŠ ve smluvený den a čas po telefonické či jiné domluvě (zadané úkoly v sešitech, v pracovních listech a zpětně úkoly, které učitel opraví, ohodnotí), individuálními konzultacemi zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, zasíláním úkolů elektronicky přes e-mail.

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat i distanční formou výuky - v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka i při DV nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Předem známou nepřítomnost na výuce oznamujte třídnímu učiteli dohodnutou formou komunikace. Nepřítomnost na on-line výuce bude započítávána jako neomluvená hodina.
Délka výuky při DV nebude podle běžného rozvrhu hodin, rozvrh stanoví žákům třídní učitel a seznámí s ním zákonné zástupce žáka.
Plnění povinností a vypracování úkolů při DV se žákovi hodnotí známkou i slovně.

ROZVRH - 7. ROČNÍK ZŠ
ČASOVÝ ROZPIS
      8:30 – 10:00

PONDĚLÍ          p. uč. Hrochová           ČESKÝ JAZYK / MATEMATIKA
ÚTERÝ               
p. uč. Hrochová           MATEMATIKA / ANGLICKÝ JAZYK
STŘEDA             
p. uč. Jurásková           MATEMATIKA / PŘÍRODOPIS
ČTVRTEK           
p. uč. Machulková      ČESKÝ JAZYK / ZEMĚPIS
PÁTEK               
p. uč. Machulková      ČESKÝ JAZYK / FYZIKA

ROZVRH - 8. ROČNÍK ZŠ
ČASOVÝ ROZPIS    
8:30 – 10:30

PONDĚLÍ            p. uč. Jurásková     MATEMATIKA / PŘÍRODOPIS / OV (VKZ)
ÚTERÝ                 
p. uč. Koželuhová   ČESKÝ JAZYK / DĚJEPIS / AJ
STŘEDA               
p. uč. Václavíčková ČESKÝ JAZYK / AJ / ZEMĚPIS
ČTVRTEK             p. uč. Vaňková         FYZIKA / ČESKÝ JAZYK / MATEMATIKA
PÁTEK                 
p. uč. Jurásková       MATEMATIKA / CHEMIE / ČESKÝ JAZYK

ROZVRH - 9. ROČNÍK ZŠ
ČASOVÝ ROZPIS    
8:30 – 10:30

PONDĚLÍ   p. uč. Václavíčková     ČESKÝ JAZYK / AJ / CHEMIE
ÚTERÝ        
p. uč. Jurásková           MATEMATIKA / PŘÍRODOPIS / OV
STŘEDA      
p. uč. Vaňková             ČESKÝ JAZYK / MATEMATIKA / FYZIKA
ČTVRTEK    
p. uč. Koželuhová        ČESKÝ JAZYK / DĚJEPIS / MATEMATIKA
PÁTEK         
p. uč. Václavíčková     ČESKÝ JAZYK / ZEMĚPIS / MATEMATIKA

 

<< Zpět na předchozí stránku