Dokumenty

 Školní řád 2019 -2020 [795 kB]

 ŠVP Společnou cestou [3,69 MB]

 ŠVP ZŠS Škola pro radost [1,5 MB]

 Dodatek č. 1 k ŠVP ZŠS Škola pro radost [230 kB] 

 ŠVP ŠD Korálek [341kB]

 Vnitřní řád ŠD [460 kB]

 Výroční zpráva školy 2018 - 2019 [1607 kB]

 Provozní řád [155 kB]

 Směrnice o úplatě ve ŠD [154 kB]

 Poskytování informací [242 kB]

 Plán výchovného poradce na školní rok 2019 - 2020 [233 kB]

 Minimální preventivní program na školní rok 2018 - 2019 [743kB]

 Plán EVVO na školní rok 2019 - 2020 [422 kB]

 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině [135 kB]

 Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [726 kB]

 Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [713 kB]

 2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.) [718 kB] 

 Návrh rozpočtu 2020 a návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2022 [726 kB]

 Rozpočet 2019 a návrh rozpočtového výhledu 2020 - 2021  [405 kB]

 Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [407 kB]

 Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [393 kB]

 2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [398 kB]